Bonnamarknad vid Tre Älgar

Medlemmarna i föreningen har beslutat att Bonnamarknaden kommer att upphöra med sin verksamhet, dels beroende på att vi inte vet hur framtiden kommer att se ut vad gäller restriktioner och liknande, dels för att utställarantalet minskar och vi inte längre tycker att vi kan erbjuda er kunder det urval av produkter som vi önskar.

Vi ber att få tacka alla kunder och utställare för de gångna åren och hoppas att vi möts igen, antingen i våra gårdsbutiker eller på andra marknader/Reko-ringar.

//Styrelsen